Hipoterapia – co to jest?

Termin hipoterapia z greckiego: „hippos”, co oznacza „koń” i „therapeia”, czyli „terapia”. Jest to sposób rehabilitacji ruchowej, wywodzący się z neurofizjologii (funkcjonowania układu nerwowego), którego podstawowym elementem jest kontakt z koniem. Terapia taka jest wieloprofilowa, to oznacza, że oddziałuje w tym samym momencie sensorycznie, psychoruchowo, psychomotorycznie, społecznie i psychicznie.

Pozytywny wpływ kontaktu z końmi na człowieka odkryto już w starożytności. We współczesnej medycynie konwencjonalnej hipoterapia znalazła swoje miejsce w XX wieku, na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Zainteresowały się nią takie dziedziny medycyny jak neurologia, psychiatria i ortopedia

Hipoterapia – dla kogo?

Hipoterapia zalecana jest dla wielu grup pacjentów, wśród których możemy szczególnie wyróżnić:

1. Dzieci chore na autyzm – w związku z tym, że spektrum zaburzeń autyzmu charakteryzuje stereotypia zachowań, dzieci z tym zaburzeniem potrafią odnaleźć wspólny język z końmi, które w pewien sposób wykazują wiele podobieństw w sposobie reagowania na bodźce. Dzięki takiemu porozumiewaniu się, mali pacjenci często wychodzą ze świata własnych przeżyć i zaczynają czynić postępy w kwestii komunikacji i wyrażania własnych uczuć.

2. Pacjenci o nieprawidłowym wzorcu chodzenia – jazda na koniu może pomóc również dzieciom samodzielnie chodzącym, jednak o nieprawidłowym sposobie poruszania się. Przyjęcie odpowiedniej postawy podczas siedzenia na koniu, wymaga zaangażowania głębokich mięśni brzucha oraz mięśni przykręgosłupowych, które są mobilizowane w sposób automatyczny przez pacjenta. Ten sam mechanizm jest wykorzystywany w przypadku dzieci niechodzących.

Hipoterapia może być ponadto pomocna w przypadku dzieci z zespołem Downa, ze stwardnieniem rozsianym, z neuropatią, z porażeniem mózgowym, ze skoliozą, po amputacjach, z upośledzeniem umysłowym dowolnego stopnia i wielu innych. Przeciwwskazania do hipoterapii obejmują: uczulenie na końską sierść, znaczną nadwagę, zwichnięcia w stawach biodrowych, jałową martwicę głowy kości udowej, osteogenesis imperfecta, niestabilność kręgów szyjnych, ostre choroby infekcyjne i tym podobne.

Bo największe szczęście na końskim leży grzbiecie…

Zalety Hipoterapii

Hipoterapia posiada wiele korzyści, są to m.in:

R

Korygowanie postawy ciała,

R

Regulacja napięcia mięśniowego,

R

Kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne,

R

Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu,

R

Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego,

R

Zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych,

R

Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych,

R

Pobudzenie zmysłów,

R

Wzmocnienie odporności,

R

Zwiększenie wydolności organizmu,

R

Kształtowanie poczucia własnej odrębności,

R

Zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,

R

Rozwijanie samodzielności,

R

Zwiększenie możliwości lokomocyjnych

Formy Hipoterapii

Hipoterapia występuje w kilku formach. To, która z nich zostanie dobrana zależy od danego pacjenta i przypadku.

Terapia ruchem konia polega ona na biernym poddawaniu pacjenta ruchom konia.

Fizjoterapia na koniu jest to gimnastyka lecznicza na koniu, polega na wykonywaniu przez pacjenta ćwiczeń na koniu.

Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka wskazana dla osób z problemami emocjonalnymi, psychicznymi oraz z upośledzeniem umysłowym. Terapia odbywa się zgodnie z zaleceniami psychologa, psychoterapeuty. Obejmuje zajęcia zarówno na koniu, jak i przy koniu.

Terapia kontaktem z koniem najważniejsza w tej formie terapii jest więź emocjonalna pacjenta z koniem. Stosowana jest głównie u osób z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi, a także w przypadku występowania przeciwwskazań do jazdy konnej.

 Zapraszamy do kontaktu

Dane Kontaktowe

Adres: Laski 1a, 26-670 Pionki

Numer Telefonu: 606 983 693

E-mail: kontakt@stajniauliskow.pl

Nowe pole